24/7 Levering in noodgevallen

Fabriek / 24/7 Levering in noodgevallen

Tijd is van essentieel belang - vooral als het gaat om een mogelijke productiestop.

Hoe goed u ook plant, er kunnen zich onvoorziene gebeurtenissen voordoen en dan hebt u misschien dringend reserveonderdelen nodig. Onze 24/7 nooddiensten zorgen ervoor dat u ook buiten de normale werktijden reserveonderdelen kunt krijgen. U kunt daarvoor bellen naar nummer: +31 (0)800 14 77. Het betekent dat u het precies geleverd krijgt wanneer het het hardst nodig is. Dit maakt uw MRO-proces efficiënter, vermindert ongeplande uitvaltijd en ondersteunt de efficiëntie in de fabriek.

Voordelen

  • Hoge serviceniveaus