Montáž a instalace

Továrna / Montáž a instalace

Video is not available in offline mode

Rozumíme jedinečným požadavkům zpracovatelského prostředí v různých průmyslových odvětvích a víme, že je často zapotřebí specializované vybavení.

Náš tým montážních a instalačních služeb nabízí dovednosti a technické znalosti pro montáž systémů pro specializovaná a vzácná zařízení. Můžeme montovat výrobky nebo celé systémy od řešení lineárních pohybů až po převodovky nebo hydraulické potrubí. Postaráme se o sestavení a testování před dokončením instalace v souladu s plánovaným harmonogramem údržby. To znamená, že váš tým údržby se může soustředit na své každodenní povinnosti týkající se provozuschopnosti a efektivity. Místní dostupnost se může lišit.

Výhody

  • Úspora času

  • Zlepšený zásah

  • Inovace