E-mobilizace

Továrna / E-mobilizace

Video is not available in offline mode

Naše řešení E-Mobilisation nabízí možnost snížit náklady na nákupy MRO a celkové náklady na vlastnictví během pouhých 90 dnů.

Pro mnoho našich dodavatelů jsme největším evropským zákazníkem. Když s námi spolupracujete, můžete z této kupní síly těžit. Proto jsme vyvinuli naši službu E-Mobilisation. Mobilizujeme specializovaný tým, který s vámi bude spolupracovat. Používáme osvědčený přístup k identifikaci, kódování a cenové nabídce vašich nejdůležitějších nákupů, přičemž začínáme těmi, které realizujete nejčastěji. Dohodneme se na cenách a zabudujeme váš sortiment a ceny do vašich nákupních procesů. E-mobilizace spočívá v propojení vašich systémů s našimi. Kdykoli tedy někdo z vašich kolegů nakoupí, přejde to přímo k nám a my objednávku dokončíme. Máme k dispozici celou řadu řešení elektronického nákupu a náš systém E-Mobilizace spolupracuje se všemi z nich. To znamená, že snižujeme vaše náklady a zároveň zefektivňujeme váš nákupní proces.

Výhody

  • Nižší náklady

  • Zrychlené úspory

  • Konsolidace dodavatelů

  • Kratší dodací lhůty

  • Centralizace a automatizace objednávek