Usługa E-Mobilizacji

Fabryka / Usługa E-Mobilizacji

Video is not available in offline mode

Nasze rozwiązanie E-Mobilizacji oferuje możliwość zmniejszenia kosztów zakupów MRO oraz całkowitego kosztu posiadania w ciągu zaledwie 90 dni.

Dla wielu z naszych dostawców jesteśmy największym europejskim klientem. Współpracując z nami, możesz skorzystać z naszej potężnej siły zakupowej. Był to jeden z powodów stworzenia Zespołu Mobilizacyjnego i usługi E-Mobilizacji. Nasz zespół ekspertów został dedykowany do pracy z naszymi klientami, identyfikacji stosowanych produktów i ich późniejszej standaryzacji. Sprawdzone możliwości działania obejmują rozpoznanie produktów, kodowanie oraz wyceny Twoich najważniejszych zakupów, a zaczynamy od tych, które robisz najczęściej. Po uzgodnieniu cen włączamy Twój asortyment do procesów zakupowych. E-Mobilizacja polega na połączeniu systemów klientów z naszymi. Dlatego za każdym razem, gdy jeden z Twoich współpracowników składa zamówienie, trafia ono bezpośrednio do naszego systemu. Dzięki temu możemy szybko i sprawnie je zrealizować. Dysponujemy wieloma rozwiązaniami z zakresu e-Procurement, a nasz system współpracuje z nimi wszystkimi. Oznacza to, że redukujemy Twoje koszty, jednocześnie czyniąc proces zakupów bardziej efektywnym.

Korzyści

  • Niższe koszty

  • Szybkie zwiększenie oszczędności

  • Konsolidacja dostawców

  • Krótszy czas dostawy

  • Centralizacja i automatyzacja zamówień